Сертифікация

Сертифікація

Вся про­ду­кція, яка виро­бля­є­ться на нашо­му під­при­єм­стві сер­ти­фі­ко­ва­на.

certification

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

На тру­би ста­ле­ві еле­ктро­звар­ні пря­мо­шов­ні. ГОСТ 10706-76, ГОСТ 10704-91

ПЕРЕ­ГЛЯ­НУ­ТИ СЕР­ТИ­ФІ­КАТ
certification

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

На тру­би ста­ле­ві звар­ні пря­мо­шов­ні для магі­страль­них газо­на­фто­про­во­дів діа­ме­тром 426-820 мм, тов­щи­ною стін­ки 8-16 мм.

ПЕРЕ­ГЛЯ­НУ­ТИ СЕР­ТИ­ФІ­КАТ
certification

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

На тру­би ста­ле­ві еле­ктро­звар­ні пря­мо­шов­ні діа­ме­тром 426-820 мм, тов­щи­ною стін­ки 8-16 мм.

ПЕРЕ­ГЛЯ­НУ­ТИ СЕР­ТИ­ФІ­КАТ
certification

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Техні­чно­го регла­мен­ту без­пе­ки обла­дна­н­ня, що пра­цює під тиском. На тру­би ста­ле­ві еле­ктро­звар­ні пря­мо­шов­ні діа­ме­тром від 426 мм до 1420 мм, тов­щи­ною стін­ки 8-16 мм.

ПЕРЕ­ГЛЯ­НУ­ТИ СЕР­ТИ­ФІ­КАТ
certification

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Техні­чно­го регла­мен­ту без­пе­ки обла­дна­н­ня, що пра­цює під тиском. На тру­би ста­ле­ві звар­ні пря­мо­шов­ні для магі­страль­них газо­на­фто­про­во­дів діа­ме­тром від 426 мм до 1420 мм, тов­щи­ною стін­ки 8-16 мм.

ПЕРЕ­ГЛЯ­НУ­ТИ СЕР­ТИ­ФІ­КАТ
certification

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Систе­ми управ­лі­н­ня які­стю. На тру­би ста­ле­ві еле­ктро­звар­ні пря­мо­шов­ні.

ПЕРЕ­ГЛЯ­НУ­ТИ СЕР­ТИ­ФІ­КАТ
certification

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Систе­ми управ­лі­н­ня які­стю. На тру­би ста­ле­ві звар­ні пря­мо­шов­ні для магі­страль­них газо­на­фто­про­во­дів.

ПЕРЕ­ГЛЯ­НУ­ТИ СЕР­ТИ­ФІ­КАТ