Новини

Вручення сертифікату ISO 9001 ТОВ «Бюро Верітас Україна»

Наприкінці січня 2020 року, на підставі успішно пройденого раніше сертифікаційного аудиту, відбулося вручення сертифікату відповідності вимогам стандарту ISO 9001-2015 системи менеджменту якості компанії ТОВ «Завод сталевих профілів» (далі - ЗСП).

Вручення сертифікату проходило в два етапи - перший етап включав візит на підприємство, презентацію та вручення сертифікату на виробничому майданчику ЗСП в м. Дніпро, на другому етапі відбулося урочисте вручення документу в керуючому офісі компанії в м. Київ.

У рамках візиту на підприємство, керівник регіонального відділення ПІІ у формі ТОВ «Бюро Верітас Україна» в м. Дніпро - Камінський Павло Сергійович, як учасник групи аудиторів в рамках сертифікаційного аудиту СМЯ, в черговий раз відзначив досить високий рівень виробничої дисципліни, кваліфікації персоналу, підходів, що застосовуються для організації виробничого процесу ЗСП, у першу чергу в порівнянні з загальними тенденціями на промислових підприємствах України.

Під час вручення сертифікату в керуючій компанії в м. Київ, на зустрічі з Директором ЗСП, Мітусовим Сергієм Івановичем, Камінський Павло зазначив також високий рівень системності в діях керівництва ЗСП, його залученість до усіх процесів, що відбуваються в компанії, побудова стратегії розвитку підприємства відповідно до тенденціями ринку.

За словами Мітусова С.І., керівництво ЗСП приділяє особливу увагу постійному підвищенню статусу і конкурентоспроможності продукції, що випускається, в т.ч. розширенню асортименту і нормативної бази для продукції, що випускається, автоматизації процесів та впровадженню нових технологій, контролю якості кінцевого виробу.

Персонал компанії ЗСП зі свого боку об'єктивно високо оцінив факт проходження аудиту і отри-ня сертифікату від такої організації, як Bureau Veritas - адже дана компанія є лідером на міжнародному ринку послуг з сертифікації систем менеджменту, інспекції і тестування всіх видів продукції.

Джерело: www.bureauveritas.com.ua

https://zsp.ua/wp-content/uploads/2019/10/vruchennya-sertifikatu-iso-9001-kompanii-tov-zavod-stalevikh-profiliv_pr.jpg
https://zsp.ua/wp-content/uploads/2020/02/vruchennya-sertifikatu-iso-9001-kompanii-tov-zavod-stalevikh-profiliv_2.jpg